Innen utgangen av 2025 skal vi redusere bruken av plastposer fra 132 til 40 per innbygger i året. Resultatene fra studien Handelens miljøfond har utført kan kort oppsummeres i modellen i bildet her. Her er alternativene rangert fra det beste, markert i grønt, til det dårligste i rødt. Figuren sammenligner alternativene med dagens forbruksmønster, altså miljøbelastningen ved å kjøpe plastpose laget av 80 % resirkulert plast som du deretter bruker som avfallspose til restavfallet. 

Fem effektive tips for å redusere plastposeforbruket:
  • Ha en fast plass til handlenettet nær utgangsdøren for enkel tilgang.
  • Legg alltid et handlenett i vesken eller sekken din.
  • Ha et handlenett på jobben for å huske det når du handler lunsj.
  • Sy ditt eget handlenett av gamle tekstiler eller reparer det du allerede har.
  • Reduser restavfall ved å forbruke mindre, sortere mer og ta vare på tingene dine. Dette vil også redusere behovet for plastposer.

Hva skal jeg nå bruke som søppelposer hjemme? Ikke fortvil, det finnes avfallspose på rull. Sett avfallsposer på handlelista allerede i dag. De er billigere per pose sammenlignet med plastbæreposer, så her sparer du penger samtidig.

Er du klar for å starte din handlenettreise?

Tar du utfordringen? Bruk Focus Together appen til å inspirere venner og familie i utfordringen “Kampen mot plastbæreposene” og bli med i trekning av supergavekort. Støtte av Handelens Miljøfond

Kilde: Handelens Miljøfond (2023, 4. juli). Fakta om plastposer.