Vi har tatt en prat med Ole Jakob Hansen som er klimakoordinator i enheten for overordnet planlegging og miljø i Sandefjord Kommune. Vårt selskap Focus Together samarbeider med kommunen med å gi innbyggerne innsikt i klimaarbeidet i kommunen, og vi håper vår løsning kan bidra til å engasjere flere til å ta gode bærekraftige valg i hverdagen.

I appen er det ulike Quiz-punkter rundt om i Sandefjord som blant annet formidler kommunens miljøplan og arbeid. Du navigerer deg til Quiz-punktene via kartet i appen.

Nå vil vi spørre deg Ole Jakob, om noen av quiz-spørsmålene vi har laget for dere. Vi høyner vanskelighetsgraden litt, så du får ikke svaralternativer.

  1. Hvorfor har kommunen et klimabudsjett?
  • For å vise tiltak vi har, og effekten det har for å nå klimamålene, slik at vi reduserer klimautslippene i kommunen
  1. Hvilket år strekker handlings- og økonomiplanen seg til?
  • 2026
  1. Hva er målet for klima -og energiarbeidet i kommunen?
  • Redusere utslippene med minst 40% innen 2030
  1. Hvilke mål har prosjektet Sykkelbyen Sandefjord?
  • Sykkelandelen skal være 10% i 2025. Det skal være trykt å ferdes i Sandefjord.

Gratulerer, det var 4 av 4!

Avslutningsvis lurer vi på om du har et godt råd til innbyggerne i Sandefjord om hvordan de kan bidra til at kommunen når klimamålet på minst 40% reduksjon innen 2030?

For at vi skal nå klimamålene må alle bidra, både innbyggerne, næringslivet og kommunen. Ved å følge kostholdsrådene og spise lite rødt kjøtt, samt sykle og gå kan du bidra til å nå klimamålene. Dette er også bra for helsa! I tillegg bør du ikke kjøpe flere varer enn du trenger, og kjøp god kvalitet som varer lenge.