Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. Focus Together AS har brukt mye tid på din sikkerhet og følger gjeldende lovverk for personvern og GDPR til enhver tid. Vi har nøyaktig og samvittighetsfullt vurdert samtlige behandlinger av personopplysninger vi har om deg.

Alle personopplysninger vi har om deg er de opplysningene du selv har gitt til oss. Det kan også være opplysninger vi har mottatt fra offentlige instanser for å kunne gi deg de tjenestene du har krav på. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger til noen andre enn våre leverandører, som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. I slike tilfeller er opplysningene sikret med en Databehandleravtale. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig.

Data vi samler

Ingen personopplysninger samles fra websiden vår.

Vår mobil applikasjon samler følgende data:

 • Visningsnavn (synlig for alle, kan være et alias)
 • E-post (privat, for identifikasjon og kommunikasjon om tjenesten)
 • Fødselsdato (privat, for statistikk)
 • GPS posisjonsdata (privat)
 • Hjemsted (basert på posisjonsdata)
 • Bilder du velger å dele
 • IP adresser (for intern feilsøking og analyse)

Rettslig grunnlag er personopplysningsloven, artikkel 6, nr 1, bokstav b og f.

Vi har sikret alle dine personopplysninger med databehandleravtaler der det er nødvendig. Overføringer til USA er sikret med Data Privacy Framework. Der hvor denne ikke foreligger eller overføring av data til land hvor dette er nødvendig for å levere vår tjeneste til deg er dette sikret med en SCC.

Dine rettigheter

Som kunde hos oss har du rettigheter som gjelder dine personopplysninger og hvordan vi bruker disse. Personvernloven gir deg:

 • Rett til å se dine personopplysninger.
 • Rett til retting.
 • Rett til å bli slettet. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi ikke kan slette alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd.
 • Rett til begrensning. Synes du vi har lagret for mye? Si ifra til oss!
 • Rett til dataportabilitet. Ønsker du å flytte dine personopplysninger?
 • Rett til å protestere. Er du uenig med hvordan vi bruker dine personopplysninger? Si ifra!
 • Rett til å klage. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Du kan selv se, laste ned, endre og slette dine personopplysninger i mobil applikasjonen. Ta kontakt hvis du spørsmål til noe som har med dine personopplysninger å gjøre.