Landforsøpling er den største kilden til marin forsøpling og forårsaker også stor skade på land. Søppel av plast kan bli liggende i årevis før den smuldrer opp i mindre og mindre biter. Underveis havner det på matfatet til både fisk og fugl. Eksempelvis har forskere sett at 90 prosent av fuglearten havhest, som blir funnet døde, har plast i magen.

Å plukke søppel trygt er viktig for både din egen sikkerhet og miljøets velvære. Her er noen konkrete forslag på hvordan du kan gjøre det på en sikker måte:

  1. Bruk hansker som beskytter hendene mot skarpe gjenstander og potensielt farlige stoffer. En gripepinne kan også være nyttig.
  2. Unngå steder med trafikk, kanten av fjell og knauser, og generelt steder du kan sette deg i fare.
  3. Ikke plukk opp skarpe gjenstander som knuste glasskår eller rustne metallbiter uten å bruke gripepinne.
  4. Hvis du kommer over ukjente væsker eller kjemikalier, bør du unngå å røre dem. Dette krever spesialhåndtering.
  5. Ikke plukk nåler eller sprøyter, og annet medisinskutstyr. Informer lokale myndigheter eller søppelhåndteringsteam slik at de kan håndtere dem trygt.
  6. Vask hendene etter plukking
  7. Bestemmelser om vern og ferdselsforbud må respekteres.

Ved å følge disse konkrete forslagene når du plukker søppel, kan du bidra til å gjøre verden litt renere og tryggere samtidig som du beskytter din egen helse. Lykke til med søppelplukkingen!

Kilder: Forsøpling på land (holdnorgerent.no) og Sikkerhetsveileder-2022_midlertidig-til-nettside.pdf (holdnorgerent.no) og Plasten under overflaten – Handelens Miljøfond (handelensmiljofond.no)